композит е от неръждаема >Română >English >Bulgarian >Russian

Технически данни

Технически данни:

Монолитните решетки на БФФ Трейдинг могат да бъдат както лесни за монтиране, така и бързи за приспособяване по Ваше желание и избор.

Размери:

Размерите на стандартен панел са 2025 х 1109 мм или 2000 х 1000 мм ( Д х Ш). Височината е 25 или 38 мм. Други размери са на разположение при запитване и поръчка. Размерът на отвора е 38 х 38 мм.

Степен на натоварване на решетките

Степента на натоварване на решетките зависи от няколко фактора: общия размер на монтираните решетки, височината и обема на разположение. Всички технически данни и спецификаций са на разположение в брошурите на БФФ Трейдинг.

Крайно покритие на решетките

Монолитните решетки на БФФ Трейдинг се предлагат със или без кварцово-песъчинно повърхностно покритие за по-голяма устойчивост при плъзгане.

Технически данни