композит е от неръждаема >Română >English >Bulgarian >Russian

Скоби за монтиране и инсталиране на решетки

Скоби за монтиране и инсталиране на решетки:

Монолитните решетки трябва да бъдат здраво прикрепени към повърхността, за да се избегне всякакво движение и въртене. С помощта на стоманените скоби монтажа на решетките е изключително лесен. Скобите са изработени от неръждаема стомана 316.

L Скоби:

За закачване и подсигуряване на страните на решетките към повърхността. Предотвратяват усукване и евентуално плъзгане на повърхността. Подходящи за монолитни решетки с отвори 38 х 38мм.

М Скоби:

За закачване на решетките към основната поддържаща структура. Предотвратяват усукване и евентуално плъзгане на повърхността. Също подходящи за монолитни решетки с отвори 38 х 38мм.

Скоби за монтиране и инсталиране на решетки